PřihlásitOCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování a ochrana osobních údajů

Jste-li naším registrovaným uživatelem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce osobních údajů

Poskytovatelem služby je společnost TOMBiT s.r.o., se sídlem Mánesova 345/13, 370 01 České Budějovice, IČ: 04695607, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24468 (dále jen „Poskytovatel“) a smluvním partnerem Poskytovatele, který provedl registraci v poskytované službě na webu sejdemse.cz (dále jen „Uživatel“).

Základní definice

Server SEJDEMSE prostřednictvím internetu poskytuje službu seznamky,tím se rozumí poskytování služeb spojených s vytvořením a zveřejněním seznamovacího profilu za účelem komunikace s ostatními uživateli, kteří mají zájem najít dlouhodobý a úspěšný vztah. Za tímto účelem shromažďujeme a využíváme vaše osobní údaje.

Jak nás můžete kontaktovat?

Kdykoli se na nás můžete obrátit. K dispozici je více kontaktních kanálů, tím jsou email info@sejdemse.cz, chat a formulář pro on-line komunikaci na kontaktní stránce.

Rozsah osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme na základě vašeho sdělení, tedy typicky vyplněním vašeho profilu a to pro níže uvedené důvody.

Poskytování služeb, účel seznámení, organizace živých setkáníVedení účetnictvíMarketing
Jméno, příjmení, email, mobilní telefonní číslo, bydliště, pohlaví, věk, datum narození, společné fotografie Jméno, příjmení, email, mobilní telefonní číslo, fakturační adresu Jméno, příjmení, email, mobilní telefonní číslo, pohlaví

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Zpracování osobních údajů

  • 1Pro účely užívání služeb serveru sejdemse.cz uživatelem je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané uživatelem při užívání služeb serveru sejdemse.cz (zejména adresné a popisné údaje).
  • 2Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě uživatel užívá služby serveru sejdemse.cz, a jejíchž smluvní stranou je uživatel, jako subjekt osobních údajů.
  • 3Uživatel bere na vědomí, že ostatním uživatelům serveru budou zobrazovány údaje o jeho přezdívce, věku, lokalitě, pohlaví a sexuální orientaci, fotografie a dále veškeré údaje uživatele, které ve svém seznamovacím profilu uvede. Uživatel bere na vědomí, že zpřístupněním svého profilu zveřejnění a zpřístupnění jím poskytnuté osobní údaje včetně zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje) v rámci služeb serveru sejdemse.cz předem neurčenému okruhu osob. Provozovatel zpracovává pouze citlivé osobní údaje uživatele, které uživatel zveřejnil v rámci služeb webu sejdemse.cz.
  • 4V konkrétních případech může provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec podmínek předchozích bodů 3. a 4., pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.
  • 5Uživatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje provozovateli souhlas se zasíláním provozních sdělení s informacemi o službách a produktech provozovatele a také zasílání provozních informacích o došlých vzkazech, aktivitě profilu uživatele, a to na uživatelem poskytnuté e-mailové adresy. Každý uživatel se může kdykoli z odběru newsletteru odhlásit. Odhlášení proběhne rychle a jednoduše po kliknutí na odkaz, který je obsažen v každém emailu.
  • 6Pokud uživatel předal či předá provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě uživatel odpovídá provozovateli za způsobenou škodu.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Soukromí

Z důvodu kontroly dodržování pravidel a zajištění stability systému může administrátor, společnost Tombit s.r.o., monitorovat, kontrolovat, upravovat a odesílat zprávy uživatelům (členům). Dále z důvodu zvýšení atraktivity portálu, si provozovatel vyhrazuje možnost prostřednictvím svých moderátorů zasílat zprávy uživatelům, zodpovídat zprávy uživatelů a zveřejňovat nové inzeráty. Provozovatel nezaručuje, že na stránkách dojde k úspěšnému zprostředkování partnera. Pokud není profil změněn nebo užívaný po dobu jednoho roku, vyhrazuje si provozovatel právo na změnu, smazání, eventuelně další užití profilových dat.
Při posílání zpráv je pro členy dovolené předávat si veškeré komunikační prostředky (email, telefon).
Poskytovatel používá osobní informace, aby mohl komunikovat s uživateli (členy). S těmito informacemi je nakládáno v souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů. Uživatel (člen) převádí právo na užívání zveřejněných fotek a textu profilu na provozovatele webu bez časového omezení. Uživatel (člen) má právo toto užití zakázat.
Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, s výjimkou nutné technické podpory tohoto webového portálu, vymáhání dluhu či vyšetřování PČR. Uživatel (člen) dává svůj souhlas na základě příslušných zákonných ustanovení.

Zabezpečení

Zajištění soukromí Vašich osobních údajů je pro nás nesmírně důležité, a proto budou podniknuta všechna nezbytná technická a organizační opatření, která zajistí, že Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy a budou provedena veškerá opatření, která zajistí, aby nedošlo k neautorizovanému nebo protiprávnímu zpracování osobních údajů. Upozorňujeme, že i když podnikneme veškeré nezbytné kroky k zabezpečení Vašich informací, neslibujeme, a neměli byste očekávat, že Vaše osobní údaje zůstanou vždy bezpečné.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

  • 1Máte právo na informace, které je vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
  • 2Máte právo na doplnění a změnu osobních údajů pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné.
  • 3Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, nebo provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením se z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
  • 4Právo na výmaz (být zapomenut). Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze serveru.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.1.2020.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie(technické cookies). Další informace